پزشکی عمومی

Tracing of New Delhi Metallo-Beta-Lactamase-1 (NDM-1)-producing Klebsiella pneumoniae among carbapenem resistant clinical isolates at a university hos

Tracing of New Delhi Metallo-Beta-Lactamase-1 (NDM-1)-producing Klebsiella pneumoniae among carbapenem resistant clinical isolates at a university hos

Tracing of New Delhi Metallo-Beta-Lactamase-1 (NDM-1)-producing Klebsiella pneumoniae among carbapenem resistant clinical isolates at a university hos

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :
سال انتشار : 1394
چکیده
New Delhi metallo-beta-lactamase-1(NDM-1) is a novel type of metallo-beta-lactamase (MBL)which inactivates all β-lactam antibiotics except aztreonam. Enterobacteriaceae expressing NDM-1 have been identified worldwide. The aim of this study was to detect MBLs in carbapenem-resistant K. pneumoniae isolatesobtained from patients hospitalized in one of the university hospitals in Isfahan, Iran. Methods: Of 112 isolates obtained from various clinical samples, 49 were selected for carbapenemase detection based on their reduced susceptibility to imipenem or meropenem according to the disc diffusion method. Theseisolates were screened for carbapenemase and MBL production using the Modified Hodge Test (MHT)…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا