عمران

53- مدلی از زما نبندی پروژ ه های ساختمانی برپایه شبكه هایPETRI

53- مدلی از زما نبندی پروژ ه های ساختمانی برپایه شبكه هایPETRI

53- مدلی از زما نبندی پروژ ه های ساختمانی برپایه شبكه هایPETRI

مشخصات نویسندگان مقاله مدلی از زما نبندی پروژ ه های ساختمانی برپایه شبکه هایPETRIبابک طاووسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه هرمزگانیاسمین سادات هادیانزرکش – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان
چکیده مقاله:
زمان بندی فعالیتهای یک پروژة ساختمانی نیاز دارد به : ١( تجزیة سلسله مراتبی فعالیتهای پروژه ٢( ترکیبی از ریسک وعدم قطعیت درتخمین زمان فعالیتها و برآورد هزینة فعالیتها ٣) مدلسازی از منابع پویا تخصیص داد هشده….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا