سایر رشته های پزشکی

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data
به تعداد 518 صفحه pdf
 
LANCE A. WALLEREmory UniversityDepartment of BiostatisticsAtlanta, GeorgiaCAROL A. GOTWAYNational Center for Environmental HealthCenters for Disease Control and PreventionAtlanta, GeorgiaA
 
Statistics, too, have supplied us with a new and powerfulmeans of testing medical truth. . . .Dr. Benjamin BabbintonPresident of the London Epidemiological Society, 1850Lancet, Volume 2, p. 641Dedicated with love toDr. Alisha A. WallerAllyn, Matthew, and Adrian WallerDr. Clement A. and Mrs. Patricia L. Gotway
 
ContentsPreface xvAcknowledgments xvii1 Introduction 11.1 Why Spatial Data in Public Health? 11.2 Why Statistical Methods for Spatial Data? 21.3 Intersection of Three Fields of…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا