عمران

مکانیابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس word

مکانیابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس word

مکانیابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس word

فهرست مطالبعنوان صفحه
 چکیده.. 1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 2
1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 3
1-1-1-ابعادواندازهسواحلومناطقساحلیجهان.. 3
1-1-2-اکوسیستمهایساحلی.. 4
1-1-3-ارزشواهمیتاقتصادیمنابعاکوسیستمی.. 4
1-1-4- انواعمنابعوکاربردهایمناطقساحلی.. 4
1-2-ضرورت حفاظت از مناطق ساحلی.. 6
1-2-1-حفاظت سواحل.. 7
1-2-2-انواع طرحهای حفاظت از سواحل.. 7
1-3- تشریح مناطق ساحلی استان گیلان و منطقه بندی آن.. 8
1-3-1- تحلیل موقعیت استان.. 8
1-3-2-سواحل درياي…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا