پزشکی عمومی

مقاله5_بررسی نقش اسانس گیاه مرزه رشینگری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد

مقاله5_بررسی نقش اسانس گیاه مرزه رشینگری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد

مقاله5_بررسی نقش اسانس گیاه مرزه رشینگری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد

فهرست مطالبعنوان صفحه
 
فصل اول: كليات و مقدمه
شرح و بیان مسئله و ضرورت پژوهش… 2
کبد. 2
کبد از نظر بافت شناسی.. 3
1-1- اعمال کبد. 4
1-2-اعمال متابولیک کبد. 4
1-2-1- متابولیسم کربوهیدرات‌ها4
1-2-2- متابولیسم چربی.. 5
1-2-3- متابولیسم پروتئین‌ها6
1-2-4- تست هاي بيوشيميايي كبد. 6
1-2-5- نسبت ALT / AST.. 7
1-3- متابولیسم مواد سمی.. 9

الف

1-3-1-واکنش‌های فازاول متابولیسم مواد زنوبیوتیک… 9
1-3-2- سیتوکروم 450P.. 10
1-3-3- چرخه کاتالیتیکی سیتوکروم450P…..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا