پزشکی عمومی

مقاله58_تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

مقاله58_تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد  تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا   تحت اثر  تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

مقاله58_تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

فهرست مطالب عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول
1-1 هدف
1-2 پيشينه تحقيق
1-3 روش كار و تحقيق
فصل دوم
2-1 كفشك زباني ماهيان (cynoglossidate tongue soles)
2-1-1 ريخت شناسي كفشك زباني ماهيان
2-1-2 گونه هاي موجود در ايران
2-2 جايگاه سيستماتيك كفشك زبان گاوي
(cynoglossidate mar crolepidotus )
2-2-1 ريخت شناسي كفشك زبان گاوي (largescale tonguesole)
2-2-2 محيط زيست
2-2-3 ارزش اقتصادي
2-2-4 اندازه و وزن
2-2-5 پراكنش
فصل سوم
3-1 چربي ها
3-2 اسيد هاي چرب
3-2-1 مشخصات عمومي اسيدهاي چرب
3-2-2 خواص اسيدهاي چرب
3-3…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا