پزشکی عمومی

مقاله4_بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر

مقاله4_بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر

مقاله4_بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مسئل.. 3
2-1. اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ…. 6
1-2-1.هدف کلی.. 6
2-2-1. اهداف فرعی.. 6
3-2-1. اهداف کاربردی.. 6
3-1. فرضیات… 6
4-1. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت… 7
 
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
1-2. چارچوب شناختی.. 9
1-1-2. بروز و شیوع. 9
2-1-2. اتیولوژی.. 10
3-1-2. عوامل خطرساز11
4-1-2. شرححالومعاینهفیزیکی.. 11
5-1-2. اقدامات تشخیصی.. 12
6-1-2. تشخیصهای افتراقی.. 16
7-1-2. درمان. 16
2-2. پیشینه تحقیق…..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا