پزشکی عمومی

مقاله27_بررسی مولکولی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

مقاله27_بررسی مولکولی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

مقاله27_بررسی مولکولی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده1
فصل اول. 2
کلیات 2
1ـ 1 مقدمه. 3
1ـ 2 تاريخچه باکتري استافيلوکوکوس.. 3
1ـ 3 جنس باکتري استافيلوکوکوس:5
جدول 1ـ 1) نحوه کلونيزاسيون و بيماريزائي استافيلوکوکوس در انسان (4)6
1ـ 4 طبقه بندي. 7
جدول 1ـ 2) مقايسه خصوصيات سه گونه استافيلوکوکوس مهم پزشکي (22)7
1ـ 5 مورفولوژي سلول. 8
1ـ 6 خصوصيات کشت.. 8
1ـ 7 متابوليسم. 9
1ـ8 تنفس… 10
1ـ 9اپيدميولوژي. 10
1ـ 10 خصوصيات ژنتيکي. 11
1ـ 11 بيماري زايي. 12
1ـ 12تشخيص آزمايشگاهي. 14
1ـ 12ـ 1 نمونه…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا