عمران

مدل سازي سازه هاي هيدروليكي در كانالهاي انتقال آب به كمك نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردي : كانال انتقال آب مغان

مدل سازي سازه هاي هيدروليكي در كانالهاي انتقال آب به كمك نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردي : كانال انتقال آب مغان

مدل سازي سازه هاي هيدروليكي در كانالهاي انتقال آب به كمك نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردي : كانال انتقال آب مغان

 فهرست مطالب  عنوان صفحه
چکيد……………1
1- فصل اول……….2
1-1- مقدمه ……….3
1-2- بيان مساله اساسي تحقيق ……3
1-3- فرضيه‌ها……5
1-4- اهداف مشخص تحقيق……..5
1-5- روش شناسي تحقيق …….6
1-6- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي…….6
1-7-محاسبه نيمروخ طولی درکانال های باشيب ……………8
1-8- مطالب پايا ن نامه ………….9
2- فصل دوم ……….10 2-1- مقدمه …………….11
2-2- شبيه سازي جريان آب با استفاده از مدل رياضي يك بعدي………………………………………11
2-3- شبيه سازي جريان…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا