سایر رشته های پزشکی

شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه …….. 1
اهداف اصلی طرح ……….. 3
اهداف اختصاصی طرح …………. 3
اهداف کاربردی طرح …………… 3
فرضیات یا سئوالات پژوهشی …… 4
فصل اولبررسی متون( کلیات) ………. 5
1-1 تاریخچه History ) )……………… 6
2-1 طبقه بندي classification)) ……………6
3- 1زيستگاه (Habitat) ………… 7
4- 1 شکل باکتری… 7
5-1 كشت صفات بيوشيميابي……………. 7
6-1 مخازن و راه های انتقال باکتری ……. 8
7-1 ساختمان آنتی ژنی ………………… 9
8-1 عوامل ویرولانس ………………………….. 11
1_9انواع…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا