صفحه اصلی » علوم پزشکی » تاسیس درمانگاه در ابهر

تاسیس درمانگاه در ابهر


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات147   تاريخچه اولين درمانگاه در ابهردرمانگاه تخصصی ( بهداری سابق خانه بهداشتمراکز بهداشتی – درمانی شهر یمرکز بهداشت و بیمارستانهای عمومی وتخصصیامور درمان وداروسازمان انتقال خوناهم فعاليتهاي انجام شده در واحد گسترش عملكرد واحد مبارزه با بيماريها عملكرد واحد بهداشت محيط ابهر عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان عملكرد واحد اسناد پزشكيعملكرد نظارت بر درمان: عملكرد مركز آموزش بهورزي حضرت زينببهداشت محيطآب آشاميدني سالم اماكن عموميتعريف بهداشت مواد غذايي شاخصهاي هدف بهداشت محيط در روستابهداشت آبويژگيهاي ميكروبيو لوژيكي آبكليفرمكلي فرم مدفوعي استاندارد ميكروبي آببهداشت مواد غذاييتعريف فساد مواد غذايي انواع فساد مواد غذاييتعريف فساد غير ميكروبي مواد غذايي علائم فساد در كنسروآئين نامه نامه مقررات بهداشتيداراي معياربهداشتيقانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتيماده 31 تعزيرات حكومتي تعزيرات حكومتي طرح تفويض اختيار اجراي ماده 13 به مراكزبهداشتي درمانيشرح وظائف كاردان بهداشت محيط در مراكز بهداشتي در مانينتيجه گيريگزارش پايان طرح تحقيقاتي كارورزياهداف ب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *