سایر رشته های پزشکی

تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله

تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله

تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله

تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 سالهتغييرات آنزيمي هنگام ورزش و ريكاوريروش تحقيق:جدول 1ـ مشخصات آنتروپومتريك و مراحل اجراي فعاليت زيربيشينه، چرخ كارسنجنمودار 1ـ تغييرات CPK قبل از فعاليت و مراحل ريكاوري، فرود از كوهنمودار 2ـ تغييرات LDH قبل از فعاليت و مراحل ريكاوري فرود از كوهنمودار 3ـ تفاضل تغييرات CPK در مراحل مختلف ريكاوري با پيش‌آزموننمودار 4ـ تفاضل تغييرات LDH در…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا