سایر رشته های پزشکی

بررسی ژن sul2 در اشریشیا کلی جداسازی شدهword

بررسی ژن sul2  در اشریشیا کلی جداسازی شدهword

بررسی ژن sul2 در اشریشیا کلی جداسازی شدهword

چکیدهمقدمه:مصرفگسترده کوتریموکسازولدردرمان عفونت های مجاری ادراری و در عین حال استفاده نادرست و نا بهجا از این دارو، منجر به پیدایش سویه های اشریشیا کلی مقاوم به آن شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ژن sul2 در میان سویه های اشریشیا کلی جداسازی شده از بیماران مراکز کلینیکی شهرستان خوی بوده است.
مواد و روش ها:300 نمونه ادراری از بیماران بستری و سرپایی مراکز کلینیکی شهرستان خوی جمع آوری گردید. از بین آنها، 100 ایزوله اشریشیا کلی توسط آزمایش های…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا