سایر رشته های پزشکی

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا WORD1390

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا WORD1390

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا WORD1390

چکیده مواد و روش کار:بیماران با سنگ های بزرگتر از 2 cm انتخاب و بر اساس نظر جراح به 2 گروه PCNL و جراحی باز تقسیم شدند و ازنظر مدت زمان بستری در بیمارستان،مدت زمان بازگشت به کار ،تعداد دوز مخدر دریافتی،طول زمان عمل جراحی ،عوارض جراحی ،درصد complete stone free rateو تعداد واحد پک سل دریافتی با هم مقایسه شدند.
 نتایج:15 بیمار PCNL و 20 بیمار جراحی باز شدند.به طور معناداری مدت زمان بستری در بیمارستان ،مدت زمان بازگشت به کار ،مقدار دوز مخدر مصرفی و مدت زمان…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا