عمران

بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک word

بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک word

بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک word

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب

صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه………….2
1-2- بيانمسئله………17
1-3- اهدافتحقيق…….18
1-3-1- اهدافكلي…..18
1-3-2- اهدافجزئي…..18
 فصل دوم: تئوری­های مربوط به فشار جانبی خاک روی دیوار حائل
2-1- مقدمه……….20
2-2- فشارجانبيخاكدرحالتسكون……..21
2-3- نظريهفشارخاكرانكين……24
2-3-1- فشار جانبی محرک خاك رانكين…….25
2-3-2- فشار جانبي مقاوم خاك رانكين……..27
2-4- نظريهفشارخاككولمب……31
2-4-1- فشار جانبي محرك خاك…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا