عمران

بررسي مدلهاي شبكه اي به عنوان روشي عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني WORD

بررسي مدلهاي شبكه اي به عنوان روشي عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني WORD

بررسي مدلهاي شبكه اي به عنوان روشي عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني WORD

 فهرست مطالب کليات1
1-1 مقدمه1
1-2 هدف از انجام اين تحقيق2
1-3 روش انجام تحقيق4
1-4 نوآوري تحقيق5
1-5 ساختار پايان نامه5

پيشينه‌ي تحقيق7

2-1 مقدمه7
2-2 انواع مدلها9
2-2-1 مدلهاي رياضي(mathematical models)9
2-2-1-1 طبقه ‌بندي مدلهاي رياضي10
2-2-1-2 معادله‌ي حاکم بر آبهاي زير زميني10
2-2-2 مدلهاي فيزيکي(physical models)13
2-2-3 مدلهاي تمثالي(analog models)15
2-2-3-1 مدلهاي شبکه‌اي Pore Network Models (PNMs)16
2-2-3-2 مدلهای سیال لزج (viscous fluid models)25
2-2-3-3 مدلهاي غشايي (membrane models)26
2-2-3-4 مدلهاي…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا