عمران

بررسي تغييرات مدول الاستيسته، ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري در ‏خاک‌ بهسازی شده توسط: آهک وآهک،سيمان ،‏ ژئوگرید با استفاده از آزمایش بارگذا

بررسي تغييرات مدول الاستيسته، ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري در ‏خاک‌ بهسازی شده توسط: آهک وآهک،سيمان ،‏ ژئوگرید با استفاده از آزمایش بارگذا

بررسي تغييرات مدول الاستيسته، ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري در ‏خاک‌ بهسازی شده توسط: آهک وآهک،سيمان ،‏ ژئوگرید با استفاده از آزمایش بارگذا

فهرست مطالبعنوان…… صفحه
فهرست مطالب‌ي
فهرست شکل‌ها‌ن
فهرست جدول‌ها‌س
فصل 11
1-1- مقدمه2
1-1-1-هدف:2
1-1-2-دامنه کاربرد:2
1-2- موارداستفاده آزمايش3
1-2-1-تعييم مقاومت نهايي3
1-2-2-تعيين پارامترهاي تغيير شکل( مدول کشساني و ضريب عکس العمل بستر)3
1-2-3-برآورد نشست3
1-3- آماده سازي آزمايش3
1-3-1-پيش نيازها3
1-3-2-آماده سازي محل آزمايش4
1-4- روش انجام آزمايش4
1-4-1-پيش بارگذاري4
1-4-2-بارگذاري4
1-4-2-1- آهنگ ثابت نشست5
1-4-2-2- بارگذاري پله اي5
1-4-2-3- بارگذاري…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا