سایر رشته های پزشکی

ارزیابی اثرات برخی پپتید های اتصال یابنده به رسپتور Trk Bبر روی رده های سلولی Sk-ov-3 و Ov-car-3….

ارزیابی اثرات برخی پپتید های اتصال یابنده به رسپتور Trk Bبر روی رده های سلولی Sk-ov-3 و Ov-car-3....

ارزیابی اثرات برخی پپتید های اتصال یابنده به رسپتور Trk Bبر روی رده های سلولی Sk-ov-3 و Ov-car-3….

 عنوان صفحاتسرطان.. 6
درمانسرطان.. 8
گیرنده TrkBوعملکردآن.. 9
Trk B وسرطان.. 11
ساختار Trk B.. 12
سایتهای اتصال یابنده در رسپتورTrk. 13
فاکتورهای نئوروترفیک وعملکرد آنها.. 13
پروتئین BDNFوعملکردآن.. 15
داروهایمهارکننده Trk B.. 17
پپتید درمانی.. 17
بیوانفورماتیک.. 28
فلوسایتومتری.. 29
Western Blot30
مواد و روشها.. 32
طراحی کتابخانه پپتیدی.. 33
ایجاد اسکلتهای انعطاف پذیر پپتیدی.. 34
طبقه بندی پپتیدهای تولیدشده براساس انرژی.. 35
انتخاب بهترین پپتیدها براساس انرژی…..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا