سایر رشته های پزشکی

اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ WORD

اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ WORD

اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ WORD

ليستريامونوسايتوژنز باكتريگرممثبت،هوازيتابيهوازياختياريوميلهايشكلاستكهباعثبيماريليستريوزيسدرانسان و حیواناتميشود.ليستريامونوسايتوژنز یکی ازمهم ترین پاتوژن های غذا زاد محسوب می گردد.هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات بازدارندگی تیمول، نایسین و اسید لاکتیک به تنهایی و بصورت ترکیب با یکدیگر بر باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ درغلظت هايپايينترازحداقلغلظتمهاركنندگي می باشد. به این منظور 48 نمونه در 8 گروه برای…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا