پزشکی عمومی

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی….

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی....

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی….

 فهرست مطالب فصل اول (مقدمه و کلیات).. 1
1-1- مقدمه…. 2
فصل دوم (بررسی منابع)… 6
2-1- فرآیند تولید پودر ماهی… 7
2-1-1- روش عمل آوری خشک……………………… 7
2-1-2- روش عمل‌آوری مرطوب…………………….. 7
2-2- پساب ماهی یا مواد قابل حل ماهی…………….. 9
2-2-1- ارزش غذایی مواد قابل حل ماهی………….. 10
2-3- میکروارگانیسمها و دستگاه گوارش……………. 12
2-3-1- جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عوامل مؤثر بر آن13
الف- جیره غذایی……………………………. 13
ب- سن………………………………………..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا