صفحه اصلی » علوم پزشکی » گروه انتروباكترياسه

گروه انتروباكترياسه


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات36     انتروباكترياسه گروه بزرگ و ناهمگوني از باسيلهاي گرم منفي مي باشند كه محل زندگي آنها روده انسان و حيوانات است.(1) آنها داراي 3/0 تا 1 ميكرومتر عرض و 1 تا 6 ميكرومتر طول بوده، غير متحرك يا متحرك مي باشند.(2)اين ميكروب ها بي هوازي هستند كه روي محيطهاي معمولي به خوبي رشد مي‌كنند. انتروباكترها گلوكز را بدون ايجاد گاز تخمير مي كنند و موجب تبديل نيترات به نيتريت مي‌شوند. كاتالاز مثبت بوده . اكسيداز ندارند و هيچ گاه اسپور توليد نمي‌كنند(3).در روده انسان ميكروبهاي زيادي زندگي مي كنند كه بعضي هوازي و بعضي بي‌هوازي اند. بايد دانست كه انتروباكترها شامل تمامي ميكروبهايي كه در روده زندگي مي كنند نمي‌شوند و فقط جزئي از آنها را شامل مي‌شوند(2).اهميت: اهميت انتروباكترها در كثرت مبتلايان به اين باكتريها مي‌باشد و همچنين بايستي در نظر داشت كه 10-5 درصد بيماران بستري در بيمارستان به عفونتهاي مربوط به اين باكتريها مبتلا هستند. عفونت نازوكوميال با اين ميكروبها كه معمولا به غالب آنتي بيوتيكها مقاوم هستند، بيشتر در ن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *