پزشکی عمومی

کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی

کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی

کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی

کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی pdfاخلاق اسلامی ———————- ٢ انــسان از آغــاز تــا پایــان زنــدگی خــویش بــه طــور فطــری بــه ارزشــهای اخلاقــی گــرایش دارد و شخــصيت وی پيوســته بــا معيــار فــضایل و رذایــل اخلاقــی، محــک مــی خـورد و هـر کـس در ایـن سـنجش بـه امتيـاز بـالاتری دسـت یابـد در خـاطر مردمــان و نزد خدای خود، جایگاهی رفيع و ارزشمند خواهد داشت. آیــين زنــدگی (اخــلاق کــاربردی) بــه عنــوان یــک رشــته علمــی در…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا