صفحه اصلی » علوم پزشکی » پروژه رشته كارشناسی علوم آزمایشگاهی

پروژه رشته كارشناسی علوم آزمایشگاهی


      فهرست مطالبمقدمهبخش اولتاريخچه و گزارشات بيمارياپيدميولوژيبخش دوممورفولوژي ويروستزايد ويروسيتنوع آنتي ژنيتغيير آنتي ژنيبخش سومبيماريزايي ويروس آنفلوانزاعلائم بيمارييافته هاي كالبد گشاييهيستوپاتولوژيبخش چهارمتشخيص آزمايشگاهيآزمايشهاي شناسايي تيپطبقه بندي تحت تيپهاتشخيص مولكولي و شناسايي آنهاجدول تشخيص افتراقي با ويروس نيوكاسلبخش پنجمدرمان- كنترل- پيشگيريمنابع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *