سایر رشته های پزشکی

پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با استفاده از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با استفاده از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با استفاده از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

فهرست مطالب1-فصل اول-مقدمه وكليات.. 3
1-1-بیان مسئله. 5
1-2-تعريف علمي واژه ها6
1-2-1- امولسیفایر(Emulsifier)6
1-2-2- عوامل سفت کننده (Thickening agents)6
-12-3- امولسیون یگانه (Single emulsion)6
1-2-4- خامه ای شدن (Creaming)6
1-2-5- انبوهش (Flocculation)7
1-2-6- الحاق (Coalescence)7
1-2-7- وارونگی فاز (Phase inversion)7
1-2-8- مونودیسپرس… 7
1-2-9- پلی دیسپرسیتی.. 7
1-2-10- دافعه فضايي (Steric exclusion)7
1-2-11-D(0/1)7
1-2-12- D(0/5).7
1-2-13- D (0/9).8
1-2-14- D (4, 3)یاVolume mean diameter. 8
1-2-15- D (2, 1)یاSurface mean diameter. 8
1-2-16- D (1, 0)یاNumber mean diameter. 8
1-2-17- Span. 8
1-3-اهداف…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا