پزشکی عمومی

مقاله60-اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

مقاله60-اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas  بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

مقاله60-اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

فهرستعنوان صفحه
پیشگفتار
اهداف و فرضیات
فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته…. … 2
1-1-ساختمان و عملکرد پانکراس.. ….. 2
1-2-انسولین. .. 2
1-3-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین.. …. 3
1-3-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین.. . 3
1-4- نقش های فیزیولوژیک انسولی
1-4-1- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات…………
 
1-4-2- اثر انسولین بر متابولیسم چربی… …. 10
الف) شیلومیکرونها………
1-4-3- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین… …..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا