مدد کاری


فرمت فايل: word(قابل ويرايش)تعداد صفحات119     فهرست کلی مطالب عنوان صفحهپیشگفتار فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعیفصل دوم : اصول مددکاری اجتماعیفصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعیفصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی فهرست تفصیلی مطالبعنوان صفحه:فصل اول: مانی مددکار اجتماعی – تعریف مددکاری- حرفه مددکاری- تاریخچه مددکاری- نقش های مددکار اجتماعیفصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی- پذیرش- فردیت- رازداری حرفه ای- مشارکت- خود آگاهیفصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی- مشاهده- مصاحبه- بازدید (محیط زندگی ، محل کار و …) ، اهداف بازدید- گزارش نویسی- پرسش نامه و غیرهفصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعیالف- روشهای اصلی1- مددکاری خودی2- مددکاری گروهی3- مددکاری جامعه ایب- روشهای فرعی1- تحقیق و پژوهش2- مدیریت کاری3- اقدامات اجتماعی- تارخچه مددکاری در ایران- اهمیت مددکاری فردی- عمده مهارتهای مددکاران فردی- تعریف گروه و انواع گروه- تاریخچه مددکاری گروهی- مهات ها مددکاری گروهی- انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی- تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد- اصول مددکاری گروهی- وظای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *