صفحه اصلی » علوم پزشکی » سم شناسی تحلیلی هدفمند: تعیین همزمان استرادیول α-ethynylestradiol و استروژن ناشی از نشانگر vitellogenin

سم شناسی تحلیلی هدفمند: تعیین همزمان استرادیول α-ethynylestradiol و استروژن ناشی از نشانگر vitellogenin


سم شناسی تحلیلی هدفمند: تعیین همزمان استرادیول α-ethynylestradiol و استروژن ناشی از نشانگر vitellogenin Targeted analytical toxicology: Simultaneous determination of 17 α -ethynylestradiol and the estrogen-induced vitellogenin biomarker …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *