صفحه اصلی » علوم پزشکی » زمين‌شناسي البرز مركزي

زمين‌شناسي البرز مركزي


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات101    بسياري از زمين شناسان بر اين باورند كه برخورد نهايي دو ورق زاگرس و ايران مركزي به سن كرتاسة پسين- پالئوسن است. چنانچه اين فرض درست باشد در آن صورت فرآيندهاي ماگمايي ترشيري اروميه- بزمان را مي توان نوعي ماگماتيسم بعد از برخورد قاره اي دانست كه وابسته به پديدة فرورانش نيست (عميدي، امامي، 1984). بيشتر زمين شناسان بر اين باوراند كه زمان به هم رسيدن و چفت شدگي آغازين دو ورق ايران مركزي و زاگرس- عربستان در اواخر كرتاسه بوده است. به همين دليل، كمان ماگمايي اروميه- بزمان كه حاصل فرورانش و چفت شدگي است، بايد به سن كرتاسة پسين باشد. در حالي كه تكاپوهاي آتشفشاني اين كمربند در ائوسن آغاز شده و در ميوسن به بشترين مقدار رسيده است، يعني زماني كه گمان مي رود فرورانش به پايان رسيده و برخورد نهايي ورق‌ها صورت گرفته است.به لحاظ وجود رخنمون هاي افيوليتي در محل راندگي اصلي زاگرس، وجود يك اشتقاق درون قاره اي بين ايران مركزي و زاگرس- عربستان حتمي است. ولي، محل و زمان اشتقاق، ميزان جدايش بين دو ورق و حتي زمان به هم رسيدن دوبارة ورق ها و چگونگي بسته ش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *