صفحه اصلی » علوم پزشکی » دانلود تحقیق بررسی میزان آگاهی زنان باردار به غربالگری سرطان دهانه رحم

دانلود تحقیق بررسی میزان آگاهی زنان باردار به غربالگری سرطان دهانه رحم


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات74     فهرست مطالب 1- فصل اول: مقدمه وبيان مسئله 1-1 مقدمه 2-1 سرطان سرويكس 3-1 عوامل خطر 4-1 نقش ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) 5-1 تظاهرات باليني 6-1 گسترش بيماري 7-1 تشخيص و مرحله‌بندي 8-1 متغيرهاي مؤثر در پيش آگهي 9-1 شيوه‌هاي درمان 10-1 پرتو درماني اوليه 11-1 عوارض پرتو درماني 12-1 شيمي درماني 13-1 درمان كانسر راجعة سرويكس 14-1 ضايعات غده‌اي سرويكس 15-1 غربالگری 16-1 نحوة برخورد با پاپ اسمير غير طبيعي 17-1 سيستم Bethesda 18-1 بيان مسئله 19-1 بررسي متون 20-1 اهداف مطالعه 2- فصل دوم : مواد ابزار وروش كار 1-2 نوع مطالعه 2-2 جمعيت مورد مطالعه و روش نمونه‌برداري 3-2 روش جمع آوری داده ها 4-2 حذف موارد تحت مطالعه 5-2 روش اجراي پژوهش 6-2 نحوه‌ي تجزيه و تحليل داده‌ها و روش آماري 7-2 ملاحظات اخلاقي 8-2 جدول متغیرها 3- فصل سوم :نتايج 1-3 نتايج 4-فصل چهارم :بحث و پيشنهادات1-4 بحث 2-4 پيشنهادات 5-فصل پنجم:ضمايم1-5 نمودارها 2-5 منابع ومآخذ   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *