جذام


  فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات13 فهرست صفحه جذام ……………………………………………………………………………………………….1اتيولوژي …………………………………………………………………………………………..2اپيدميولوژي ………………………………………………………………………………………2پاتوژنز ……………………………………………………………………………………………3تظاهرات باليني جذام نامعين ……………………………………………………………………………………..5جذام توبركولوئيد ……………………………………………………………………………..5جذام بينابيني ……………………………………………………………………………………7جذام لپروماتوز …………………………………………………………………………………8حالات واكنشي …………….. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *