صفحه اصلی » علوم پزشکی » تحقیق درباره بررسی ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي هليكوباكتر پيلوري هاي بدست آمده از بيوپسي معده

تحقیق درباره بررسی ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي هليكوباكتر پيلوري هاي بدست آمده از بيوپسي معده


فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 22 صفحه               چكيده: مقدمه: عفونت با هليكوباكتر پيلوري طيف وسيعي از بيماريهاي گوارشي را دربر مي گيرد و در كشورهاي در حال توسعه شيوع زيادي دارد. با اين حال اطلاعات اندكي در خصوص ميزان حساسيت آن به عوامل ضد ميكروبي در دست است. هدف از اين مطالعه، تعيين الگوهاي حساسيت سويه هاي هليكوباكتر پيلوري جدا شده از بيماران در كرمانشاه نسبت به 12 عامل ضد ميكروبي متفاوت است. مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي 72 سويه هليكوباكتر پيلوري از بيوپسي هاي معده بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني(ره) كرمانشاه جدا شد. حداقل تراكم بازدارنده(MIC) و حساسيت اين سويه ها به آموكسي سيلين، سيپروفلوكساسين، كلاريترومايسين، اريترومايسين، فورازوليدون، جنتاميسين، ناليديكسيك اسيد، نيتروفورانتوئين، مترونيدازول، پني سيلين، ريفامپين و تتراسيكلين با استفاده از روش رقت در آگار تعيين شد. يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده، ميزان مقاومت آموكسي سيلين 14%، سيپروفلوكساسين 42%، كلاريترومايسين 8%، اريترومايسين 10%، فورازوليد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *