صفحه اصلی » علوم پزشکی » تحقیق بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی

تحقیق بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)   سابقه و هدف: سل از جمله بيماري هاي شايع عفوني است و از جمله افرادي كه در ريسك ابتلا به سل هستند پرسنل بهداشتي درماني بيمارستان ها مي باشند. هدف از بررسي حاضر تعيين شيوع عفونت سل در پرسنل بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي و ارزيابي خطر انتقال سل در اين بيمارستان مي باشد. روش بررسي:اين يك مطالعة توصيفي- مشاهده ايي است كه بر روي 100 نفر از پرسنل بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي انجام شده است. شركت كنندگان ابتدا پاسخ نامه ايي شامل سؤالات دموگرافيك، سال استخدام، شغل، محل كار، سابقة واكسيناسيون BCG ، تماس با بيمار مبتلا به سل فعال ريوي در خارج از بيمارستان، ابتلا قبلي به عفونت سل، ابتلا به ايدز و بيماري هاي سركوب كنندة ايمنی و استفاده از ماسك در هنگام ورود به اتاق بيماران مسلول و ملزم كردن بيمار به استفاده از ماسك را كامل كردند و سپس با حذف افرادي كه سابقة ابتلا به سل يا تماس یا فرد ملول يا ابتلا به ايدز را داشتند براي ساير شركت كنندگان با در نظر گرفتن TST پاية همة آن ها كه صفر بود يك TST مجدد انجام شد و نتايج ثبت گرديد و سپس داده ها با سيستم آماري SPSS و آزم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *