صفحه اصلی » علوم پزشکی » تحقیق بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن

تحقیق بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه می باشد.     فهرست مطالب چکیده فصل اول: مقدمه و پیشینه تحقیق ۱ فصل دوم:مواد و روشها ۲۴ فصل سوم: نتایج خام ۳۰ فصل چهارم:Conclusion(نتیجه گیری) ۳۵ پیوست ها ۴۰ References: 1- charls w.cummings,M.D./Otolaryngology Head & Neck Surgery / 4th edition / vol II/1169-1173. 2- Jan Gosqath wolf J.mann/current concepts in Therapy of chronic Rhinusinusitis and Nasal Polyposis,ORL 2005;67:125-136. 3- One airway disease- chronic Rhinosinusitis and asthma, J Allergy clin Immunol Novamber 2003;page 818. 4- Karuyia sarawana ms dnb; Naresh K. Panda ms DNB Frcs (Ed); Arunaloke chakrabarti md dnb; Ashim das md mrcp rajeer j Bapuraj md Allergic fungal rhinosinusitis An Attemt to Resolved the Diagnostic dillexa, archive of ofolaryngology Head and Neck surgery. F eloruary 2006 vol132 2;173-178. 5- Ponikau Jv,sherries DA ,Kern EB Homburger HA Frigas E Gaffey ta Roberts GD the diagnosis and incidena of allergic fungal sinusitis, mayoclin proc,1999 sq …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *