سایر رشته های پزشکی

بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب

بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب

بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب

فهرست اختصارات AB: Acid Box
Al: Aluminium
AP-1: Activator protein 1
APS: Ammonium Persulfate
ASK: Apoptosis signal-regulating kinase
ATP: Adenosine Triphosphate
BDNF: brain-derived neurotrophic factor
Beas-2B: Human bronchial epithelial cells
BFGF: Basic Fibroblast Growth Factor
CA-1: cornu ammonis 1
CaMKII: Ca²+–calmodulin dependent protein kinase II
CAMs: Calcium-Modulated Protein
CCR7: C-C chemokine receptor type 7
Cd: Cadmium
CD: Circular Dichroism
CHO: Chinese hamster ovary
CNS: central nervous system
DAG: diacylglycerol
DGK: Diacyl glycerol kinase
DLS: Dynamic light scattering
DNA: Deoxyribonucleic acid
ERK: Extracellular Signal-Regulated Kinases
FDA: Food and Drug Administration
FGFBP: Fibroblast growth factor binding…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا