صفحه اصلی » علوم پزشکی » بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر در سال 1386

بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر در سال 1386


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات58   فهرست مطالب عنوان صفحهچکیده 9مقدمه 10فصل اول : معرفی پژوهش 11بیان مسئله 12اهمیت مسئله 12تعریف مفاهیم 14فصل دوم : مبانی نظری پژوهش 15حساسیت کنتراست 16کنتراست 21تست حساسیت کنتراست 22تست csv1000 33 فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه 36مروری بر تحقیقات گذشته 37اهداف – فرضیه 39فهرست مطالبعنوان صفحهفصل چهارم : روش تحقیق 41انتخاب جامعه آماری 42روش انجام آزمون 42فصل پنجم : نتایج و نمودارها 49نتایج 50نمودارها 52 فصل ششم : بحث و نتیجه گیری 53 بحث و نتیجه گیری 54منابع 56 چکیده در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی 30-20 سال بودند که حدت بینایی 20/20 یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است E1000csv در 2 مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *