سایر رشته های پزشکی

بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5آذر گرگان سال word1391

بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی  دربیمارستان 5آذر گرگان سال word1391

بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5آذر گرگان سال word1391

چكيدهفصل اول
كليات صفحه
مقدمه 6
1-1 تاريخچه كشف هليكوباكتر پيلوري 8
1-2 تاكسونومي طبقه بندي 11
1-2-1 گونه هاي هليكوباكتر 13
1-2-1-1 هليكو باكترهاي معدي 14
1-2-1-2 هليكو باكترهاي روده اي 14
1-3 اختصاصات ميكروبيولوژي هليكو باكتر پيلوري 18
1-3-1 مورفولوژي 19
1-3-2 ساختمان ژنتيكي 20
1-3-3 فيزيولوژي و متابوليسم 21
1-3-4 ساختار ديواره سلولي 22
1-3-4-1 ساختار پپتيدو گليكان 23
1-3-4-2 غشاي خارجي 23
1-3-5 ساختار آنتي ژنيك 23
1-4 جايگاه هليكو باكتر پيلوري 24
1-5 كلونيزاسيون هليكو باكتر…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا