صفحه اصلی » علوم پزشکی » بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار


فرمت فايل: word(قابل ويرايش)تعداد صفحات73     فهرست   فصل اول:کلیات 1-1 مقدمه 21-2 مفهوم آلودگی 4 فصل دوم: آلودگی هوا 2-1 آلودگی هوا 6 2-2 فلزات سنگین 7 2-2-1 اثر سرب بر رفتار کودکان 8 2-2-2 اثر سرب دربروزرفتارهای ضد اجتماعی پسران 11 2-3 تاثیر دود سیگاردرسلامت رفتاروروان 13 2-3-1 رایطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان 152-4 پلی کلرید بی فنیل 19 2-5 تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها 222-6 تاثیر آلودگی سموم بر رفتار 232-6-1 تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات 282-7 تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی 30 2-8 تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی 332-9 عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان 34   فصل سوم: آلودگی صوتی 3-1 آلودگی صوتی 363-2 تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی 393-3 سرو صدای محیط کار 413-4 تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان 433-5 تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی 453-5-1 آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها 48 فصل چهارم: آلودگی آب 4-1 آلودگی آب 514-2 تاثیر حلال های شیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *