باکتری


فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات40 • آسپرژیلوس • آسینتوباکتر • باکتری نفتخوار • بروسلا • سالمونلا • سراشیا • سپتیسمی • شیگلا • لیستریا • مایکوباکتریوم • مایکوپلاسما • موراکسلا کاتارالیس • میکوباکتریوم توبرکلوزیس • نایسریا • هلیکوباکتر • کامبوچا • کینگلا • یرسینیا   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *