صفحه اصلی » علوم پزشکی » اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها


  فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات :82 فهرست مطالب   مقدمه 2 نمودارها 2 اکولوژی ویروس‌ها 6 عوامل بیولوژیکی 8 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 8 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 8 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 8 1-3 شدت بیماری 8 1-4 تغییرپذیری و انتخاب نژاد 9 1-5 دامنه میزبانی 9 2)انتشار 10 2-1 ناقلین هوازاد 10 2-2 ویروسهای خاکزاد 13 2-3 انتقال با بذر و گرده 15 2-4 انتقال بوسیله مهره داران 16 2-5 انتشاردر مسافتهای دور 16 3) منابع آلودگی 21 3-1 گیاهان زراعی 21 3-2 گیاهان وحشی 24 3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط 24 3-3-1 علفهای هرز درون محصول 25 3-3-2 منابع مجاور محصول 26 3-3-3  منابع دور 27 3-4 منابع دیگرآلودگی 29 عملیات باغبانی و کشاورزی 30 1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است. 30 1-1 تاریخ کشت 30 1-2 تناوب زراعی 31 1-3 عملیات تهیه زمین و کا شت 32 1-4 اندازه مزرعه 32 1-5 اندازه گیاهان و تراکم کشت 32 1-6 همگن بودن گیاه زراعی 33 1-7 تأثیر گلخانه‌ها 33 1-8 عملیات گرده افشانی 34 1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی 34 2- ع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *