صفحه اصلی » نقشه برداری

نقشه برداری

نقشه اتوکد کاداستر کاشان-قسمت اول

کتاب سبز

نقشه اتوکد کاداستر کاشان-قسمت اول نقشه کاداستر شهرستان کاشان فایل اتوکد و با تمام جزییات نقشه های هوایی مناسب برای امور نقشه برداری ومساحی وطرح های تفصیلی شهرسازی… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب »

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500

کتاب سبز

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500 این‌ جزوه‌ شامل تعدادی از برنامه‌های ماشین حساب ، مورد استفاده در کارهای نقشه‌برداری بخصوص راه سازی بوده و نحوه استفاده آنها همراه با مثال توضیح داده شده است.  برنامه ژیزمان: …

ادامه مطلب »

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

کتاب سبز

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی) برنامه ها بصورت زیر هستند: نقشه برداری 1-تبدیل زاویه دسیمال به درجه دقیقه و ثانیه و برعکس 2-محاسبه آزیموت 3-مسئله تقاطع 4-ترازیابی تدریجی 5-پیمایش بسته فتوگرامتری 1-تصحیح شکست اتمسفر 2-تغییربعدفیلم 3-اعوجاج عدسی 4-توجیه داخلی 5-توجیه …

ادامه مطلب »

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

کتاب سبز

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی) برنامه ها بصورت زیر هستند:نقشه برداری 1-تبدیل زاویه دسیمال به درجه دقیقه و ثانیه و برعکس 2-محاسبه آزیموت 3-مسئله تقاطع 4-ترازیابی تدریجی 5-پیمایش بسته فتوگرامتری 1-تصحیح شکست اتمسفر 2-تغییربعدفیلم 3-اعوجاج عدسی 4-توجیه داخلی 5-توجیه خارجی …

ادامه مطلب »

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500

کتاب سبز

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500 این‌ جزوه‌ شامل تعدادی از برنامه‌های ماشین حساب ، مورد استفاده در کارهای نقشه‌برداری بخصوص راه سازی بوده و نحوه استفاده آنها همراه با مثال توضیح داده شده است.  برنامه ژیزمان: …

ادامه مطلب »