صفحه اصلی » عمومی و آزاد

عمومی و آزاد

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل ششم سفری به اصفهان

کتاب سبز

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل ششم سفری به اصفهان پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل ششم سفری به اصفهان این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 15 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هفتم (تجربه و تفکر) 15 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هفتم (تجربه و تفکر) 15 اسلاید این پاورپوینت در 15 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم هفتم (اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن) 29 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم هفتم (اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن) دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم هفتم (اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن) 29 اسلاید این پاورپوینت در 29 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل دهم علوم هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) 25اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل دهم علوم هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) 25اسلاید این پاورپوینت در 25 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید این پاورپوینت در 70 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )19 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد ) دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )19 اسلاید این پاورپوینت در 19اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل پانزدهم علوم هشتم ( نوسان و موج )18 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل پانزدهم علوم هشتم ( نوسان و موج ) دانلود پاورپوینت آماده فصل پانزدهم علوم هشتم ( نوسان و موج )18 اسلاید این پاورپوینت در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و …