صفحه اصلی » عمومی و آزاد

عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هفتم (تجربه و تفکر) 15 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هفتم (تجربه و تفکر) 15 اسلاید این پاورپوینت در 15 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم هفتم (اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن) 29 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم هفتم (اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن) دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم هفتم (اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن) 29 اسلاید این پاورپوینت در 29 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل دهم علوم هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) 25اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل دهم علوم هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) 25اسلاید این پاورپوینت در 25 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید این پاورپوینت در 70 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )19 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد ) دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )19 اسلاید این پاورپوینت در 19اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب …

ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت آماده فصل پانزدهم علوم هشتم ( نوسان و موج )18 اسلاید

کتاب سبز

دانلود پاورپوینت آماده فصل پانزدهم علوم هشتم ( نوسان و موج ) دانلود پاورپوینت آماده فصل پانزدهم علوم هشتم ( نوسان و موج )18 اسلاید این پاورپوینت در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و …

ادامه مطلب »

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل یازدهم ایستادگی در برابر بیگانگان

کتاب سبز

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل یازدهم ایستادگی در برابر بیگانگان پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل یازدهم ایستادگی در برابر بیگانگان این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 12 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و …

ادامه مطلب »

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل اول دوستان ما

کتاب سبز

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل اول دوستان ما این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 12 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه مطلب »

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل دوم تصمیم گیری

کتاب سبز

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل دوم تصمیم گیری این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه مطلب »