صفحه اصلی » آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )

آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی )

بسته بندی پسته

کتاب سبز

بسته بندی پسته : با توجه خاصی که سالهای اخیر به مسآله بسیار مهم صادرات غیر نفتی نشان داده می شود . اهمیت بسته بندی و ارسال تولیدات خشکبار داخلی به صورت بهداشتی و مناسب بیش ار پیش جلوه می …

ادامه مطلب »

اصول پرورش شتر مرغ

کتاب سبز

اصول پرورش شتر مرغ اقلیم : شترمرغ ها در كليه اقليم ها قابل زيست و نگهداري اند، از اقليم هاي بسيار سرد مانند آلاسكا تا گرم و خشك مانند صحراي افريقا. اما هرچه به سمت اقليم گرم و خشك پيش …

ادامه مطلب »

دانلود تحقیق "چرخه و منابع آب شیرین"

کتاب سبز

دانلود تحقیق "چرخه و منابع آب شیرین" تودههاي هوا،ابرهارادراطرافزمینبهحرکتدرمیآورند. قطعات ابربایکدیگر برخوردکرده،رشدمیکنند وبه شکل بارش به سمت پایین می آیند. قسمتی ازاین بارش به شکل برف برروي تودههاي برفی ویخچالهاتجمع می یابند. برفدرنقاط گرمترذوب دهوبه شکل نهرجاري میشود وتبدیل به …

ادامه مطلب »

Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid

کتاب سبز

Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid نوع فایل:PDF تعداد صفحات :32 سال انتشار : 1394 چکیده This paper describes adispersive liquid-liquid microextraction (DLLME), using 1,2-dichloroethane (EDC) as extractionsolvent associated with …

ادامه مطلب »

Acid rain and environmental problems

کتاب سبز

Acid rain and environmental problems نوع فایل :PDF تعداد صفحات :13 سال انتشار :1394 چکیده Acid rain is an outcome of air pollution which was first discovered in 1581. Acid rain formation is due to the atmospheric discharge of sulfur …

ادامه مطلب »

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

کتاب سبز

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی نوع فایل:PDF تعداد صفحات :14 سال انتشار : 1395 چکیده سوخت زیستی یک مایع با رنگ قهوه ای قرمز تیره تا تقریبا سیاه میباشد که رنگ آن بستگی …

ادامه مطلب »

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

کتاب سبز

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin نوع فایل:PDF تعداد صفحات :10 سال انتشار : 1395 چکیده In this study, concentrations of heavy metals arsenic, cobalt, nickel and lead in …

ادامه مطلب »