کانی

کانی‌ عبارت از عنصر یا ترکیبات شیمیایی همگنی است که بطور طبیعی در زمین یافت می‌شود. ترکیب شیمیایی کانی‌ها معین است، و معمولا متبلورند. خواص فیزیکی کانی‌ها در حدود مشخص ممکن است تغییر کند. هر کانی دارای مشخصات ویژه و انحصاری مانند سیستم تبلور ، سختی ، کلیواژ ، جرم مخصوص ، رنگ و… می‌باشد. در بعضی از کانی‌ها ، اتم بعضی از عناصر ساختمان بلوری قابل تعویض با اتم‌های هم اندازه از عناصر دیگر می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان جانشینی آهن و منیزیم بجای هم در پیروکسن‌ها را نام برد.
تبلور
خواص عمومی کانی‌ها
سختی
رنگ
جلا
خواص مغناطیسی
خواص شیمیایی
انواع کانی از نظر نحوه تشکیل
کانی اولیه یا درون زاد
کانی‌های ثانویه یا برون زاد
کانی‌های دگرگونی
انواع کانی‌ها
نامگذاری کانی‌ها
کانی شناسی
ریشه لغوی
نگاه اجمالی
تاریخچه
سیر تحولی و رشد
کانی چیست؟
اهمیت اقتصادی کانیها
16 صفحه
word …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *