صفحه اصلی » علوم انسانی » پرسشنامه سنجش اعقتاد به دعا زارع و همکاران (1390)

پرسشنامه سنجش اعقتاد به دعا زارع و همکاران (1390)

  1. پرسشنامه سنجش اعقتاد به دعا زارع و همکاران (1390)

    پرسشنامه سنجش اعقتاد به دعا زارع و همکاران (1390) دارای 13 سوال است و 3 مولفه (زیر مقیاس) شامل افزایش سلامتی و اعتماد به نفس، کاهش اضطراب و افسردگی و اعتقاد به خدا دارد و به صورت pdf ارائه شده است. سوالات در طیف لیکرت 5 درجه ای تنظیم شده اند. این پرسشنامه شناسنامه دارد و روایی محتوایی آن توسط دو تن از اساتید صاحب نظر در زمینه روانسنجی تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمده است….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *