صفحه اصلی » الاهیات » دانلود کتاب انسان کامل pdf

دانلود کتاب انسان کامل pdf

دانلود کتاب انسان کامل pdf

دانلود کتاب انسان کامل pdf

انسان کامل کتابی است مشتمل بر سخنرانی های مدرس مطهری در سنه 1353 که در جمع دانشجویان ایراد کرده اند. این مباحث دررر زمانی طرح شد که در جامعه اسلامی ما تفکّری رواج مکشوف بود که اغلب به دستورات اجتماعی اسلام عقیده داشت و بعد معنوی اسلام کم اهمیت شناسایی شد. مدرس شهید با رویت جامع نگری که داشت و برای معرفی جامعه اسلامی و انسان اسلام، انسانی چند بعدی که کل ی دستورات این مکتب الهی را به طور منسجم به مورد اجرا می گذارد و برای آن که جوانان را از نقطه…