صفحه اصلی » علوم پایه » الکتریسیته

الکتریسیته

تاریخچه الکتریسیته
منشا الکتریسیته:
تقسیمات الکتریسیته:
الکتریسته ساکن (الکتریسیته مالشی):
الکتریسته القائی:
الکتریسته جاری:
اجسام رسانا و نارسانا:
بار الکتریکی:
اثر بارهای الکتریکی برهمدیگر:
الکتریسیته ساکن
● دید کلی
● تاریخچه
● سر تحولی و رشد
● قانون بقای بار الکتریکی
● خواص بارهای الکتریسیته
● تولید الکتریسیته بوسیله مالش
● الکتریسیته مثبت و منفی
● آزمایش ساده برای تولید الکتریسیته ساکن
● مواد الکتریسیته ساکن
▪ الکتروفور:
مغناطیس
تاریخچه
تولد میدان مغناطیسی
حوزه عمل و گسترش میدان مغناطیسی
مغناطیسهای طبیعی و مصنوعی
مغناطیس و انواع مغناطیس های مورد استفاده در سیستم MRI
نفوذ پذیری مغناطیسی (magnetic permeability):
* طبقه بندی مواد مغناطیسی (classification of magnets)
تاثیر پذیری مغناطیسی (magnetic susceptibility):
انواع مغناطیس های مورد استفاده در سیستم MRI
مغناطیسهای دائمی ( Permanet Magnets )
مغناطیس های مقاومتی ( Resistive Magnets )
مغناطیسهای ابر رسانا ( Superconductive Magnets )
جذب و دفع (Attraction and Repulsion)
القاء مغناط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *