صفحه اصلی » عمران » البوم کامل نقشه‌های اتوکد ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

البوم کامل نقشه‌های اتوکد ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

 1. البوم کامل نقشه‌های اتوکد ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

  البوم کامل نقشه‌های اتوکد ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

  فهرست نقشه‌ های موجود در آلبوم:
   پلان جانمایی ایستگاه پمپاژ و جزئیات حصارکشی محوطه
   پلان و مقاطع جزئیات معماری ایستگاه پمپاژ
   جزئیات مهاربندی لوله‌های ایستگاه پمپاژ
   جزئیات سازه‌ای ایستگاه پمپاژ
   جزئیات سازه‌ای و لیست آرماتورهای ایستگاه پمپاژ
   پلان و مقاطع و لیست تجهیزات مکانیکی ایستگاه پمپاز…